Procesu vadība

Ražošanas automātikas sistēmas uz Siemens Simatic bāzes (konveijeru līnijas, svaru sistēmas u.c. tehnoloģiskie procesi). Esošo sistēmu modernizācija. Novecojušas PLC STEP5 sērijas nomaiņa uz STEP7.

Procesa vizualizācija

Interfeisa “cilvēks-mašīna” sistēmas (HMI) iestrāde. Centralizēta ražošanas kontroles izstrāde (SCADA). Datu arhivēšana un atskaišu formēšana.

Enerģijas uzskaite

Energoresursu un izejvielu uzskaites sistēmas. Elektroenerģijas un iekārtu darba stundu uzskaite. Sasaiste ar centralizēto ražošanas kontroli (piem. patērētās enerģijas uzskaite uz vienu produkcijas vienību).

Telemetrija

Telemetrija. Attālināto staciju kontrole (sūkņstaciju, elektriskās sadales, meteoroloģiskās stacijas, ielu apgaismojums). Datu saņemšana ar atsevišķas aplikācijas palīdzību klienta datorā, caur WEB-interfeisu vai SMS-paziņojumu.